• Multilifti rent

  Ära raiska oma aega ja telli tehnikat ühest kohast!

  Vormistame tellimust Teie objektile ühe kontaktiga!

  Vali multilift

Multilift on universaalne masin mis võib teha tööd nii väiksel kui ka suurel objektil.

Metallist tehtud multilift kastid, mille maht algab 8 m3, kasutatakse jäätmete eemaldamiseks.

 • Asfalteerimistööd
 • Freesimine
 • Haljastustööd
 • Kivitööd
 • Kommunikatsiooni ehitus
 • Krunditööd
 • Lammutustööd
 • Lumekoristus
 • Pinnasetööd
 • Teedeehitus
 • Prügi äravedu
 • Vundamendi ehitus

Prügi utiliseerimise hinnad:

EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT

17 EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
17 01 02 Tellised (eelsorteeritud) 4,50 5,40
17 01 02 Tellised (ehitusprahi lisandiga) 7,75 9,30
17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud 7,75 9,30
17 02 01 Puit (töötlemata ja immutamata eelsorteeritud puit) 8,50 10,20
17 02 02 Klaas 63,50 76,20
17 03 02 Bituumenitaolised segud 63,50 76,20
17 05 04 Kivid ja pinnas 4,50 5,40
17 05 06 Süvenduspinnas 4,50 5,40
17 05 06 Süvenduspinnas (ehitusprahi lisandiga) 63,50 76,20
17 06 01 Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 49,17 59,00
17 06 05 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 49,17 59,00
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht 63,50 76,20

OLMEJÄÄTMED

20 OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
20 01 01 Paber ja papp 63,50 76,20
20 01 02 Klaas 63,50 76,20
20 01 08 Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed 31,50 37,80
20 01 10 Rõivad 63,50 76,20
20 01 11 Tekstiil 63,50 76,20
20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed 63,50 76,20
20 01 99 Muud olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed 63,50 76,20
20 01 39 Plastid 63,50 76,20
20 02 01 Biolagunevad jäätmed (nt aia- ja haljastusjäätmed) 31,50 37,80
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 63,50 76,20
20 03 02 Turgudel tekkinud jäätmed 63,50 76,20
20 03 03 Tänavapühkmed 63,50 76,20
20 03 07 Suurjäätmed (sh töödeldud puit) 63,50 76,20
20 03 98 Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid 63,50 76,20

PUIDUJÄÄTMED

03 PUIDU TÖÖTLEMISEL, PLAATIDE JA MÖÖBLI NING TSELLULOOSI, PABERI JA KARTONGI TOOTMISEL TEKKINUD JÄÄTMED Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
03 01 01 Puukoore- ja korgijäätmed (sh kännud) 63,50 76,20
03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer 63,50 76,20
03 01 99 Nimistus mujal nimetamata puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed 63,50 76,20
03 03 11 Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise reovee kohtpuhastussetted 63,50 76,20

PAKENDIJÄÄTMED

15 PAKENDIJÄÄTMED; NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid 63,50 76,20
15 01 02 Plastpakendid 63,50 76,20
15 01 03 Puitpakendid 8,50 10,20
15 01 04 Metallpakendid 63,50 76,20
15 01 05 Komposiitpakendid 63,50 76,20
15 01 06 Segapakendid 63,50 76,20
15 01 07 Klaaspakendid 63,50 76,20

PÕLLUMAJANDUSE, METSANDUSE, TOIDUAINETE JÄÄTMED

02 PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL NING TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
02 01 03 Taimsete kudede jäätmed 31,5 37,8
02 01 07 Metsamajandusjäätmed (nt suuremad puuoksad lehtedeta ja okasteta) 8,5 10,2
02 02 02 Loomsete kudede jäätmed (kompostitavad) 31,5 37,8
02 02 02 Loomsete kudede jäätmed 63,5 76,2

PINNAKATETEJÄÄTMED

08 PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
08 02 01 Pulberpinnakatete jäätmed 63,50 76,20

TERMILISTES PROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

10 TERMILISTES PROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
10 01 01 Koldetuhk, räbu ja katlatolm 63,50 76,20
10 01 03 Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk 63,50 76,20
10 01 17 Koospõletamisel tekkinud lendtuhk 63,50 76,20
10 02 02 Töötlemata räbu 63,50 76,20

REOVEEPUHASTITE JÄÄTMED

19 JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE, ETTEVÕTTEVÄLISTE REOVEEPUHASTITE NING JOOGI- JA TÖÖSTUSVEE KÄITLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
19 08 01 Võrepraht 63,50 76,20
19 08 02 Liivapüünisesete 63,50 76,20
19 08 05 Olmereovee puhastussetted 63,50 76,20
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud) 63,50 76,20
19 12 98 Vaid tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmete, v.a olmejäätmed, segud (segatavajäätmed) 63,50 76,20

TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED

04 NAHA-, KARUSNAHA- JA TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
04 02 09 Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiil, elastomeerid, plastomeerid) jäätmed 63,50 76,20
04 02 21 Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed 63,50 76,20
04 02 22 Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 63,50 76,20
04 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed 63,50 76,20

ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

07 ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
07 02 99 Muud plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed 63,50 76,20

Muud hinnad ja teenused

Muud hinnad ja teenused Hind
EUR/t
Hind + KM
EUR/t
Konteineri puhastamine 7,08
euro/kord
8,50
euro/kord
Auto kaalumisteenus 7,08
euro/kord
8,50
euro/kord

Saatke meile e-tellimus või helistage + 372 5620 5016

Isiklik lähenemine

Unirent.ee lähenemine erineb individuaalsuse poolest. Te võite arvestada täiesti tasuta konsultatsioonide ja kvalifitseeritud abiga igal ajal.

Säästke oma aega

Te ei pea kulutama aega tehnika otsimisele erinevates firmades. Meie kliendid saavad valmispakkumisi mitmele masinatele üheaegselt.

Aus koostöö

Oleme huvitatud ausast ja pikaajalisest koostööst. Me pidevalt täiustame oma süsteemi ning lähiajal on saadaval unikaalsed võimalused eritehnika tellimise osas.

Lihtne tellimine

Me jälgime iga teostatud tööd ja koostame kõikide ehitusmasinate reitingu. Soovi korral on Teil võimalus valida nende vahel, kellega soovite töötada.

Unirent.ee pakub kvaliteetsed ehitustehnika renditeenused üle Eesti. Meie eesmärgiks on pakkuda vajalikud ehitusmasinad vastavalt kliendi vajadustele võimalikult kiiresti, ehitustööde ülesannete eduka teostamiseks.

Me ise hoolitseme erivarustuse vajaliku koguse otsingu ja meiepoolsete kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

Unirent.ee meeskond on valmis vastata kliendi küsimustele. Me panustame eduka koostöösse Teiega!

Telli tehnikat:
+372 5620 5016

Aleksandr Najanzin

Aleksandr Najanzin

Võtmekliendihaldur
mob. 5620 5016
aleksandr@unirent.ee

Kui vajate ehitusmasinaid ning ei ole aega tegeleda lõputu otsinguga, siis ma aitan Teil leida tehnikat ja kontrollin tööde teostamise protsessi. Oman rahvusvahelist klienditöö kogemust ning olen vaimustatud oma tööst. Olen valmis vastama ja andma nõu meie sortimendi valiku osas Teiele arusaadavas keeles (eesti, inglise, vene).

Juri Najanzin

Juri Najanzin

Tootejuht
mob. 56 694 807
juri@unirent.ee

Minu ülesannete hulka kuulub uute partnerite otsing ning samuti ehitusobjektidega seotud tehniliste küsimuste lahendamine. Olen valmis rakendama oma 35-aastast kogemust ehitusmasinate rendi valdkonnas ning kuulama ära Teie ettepanekud koostööks, samuti arutama läbi koostöömudeli.

Aleksandr Najanzin

Aleksandr Najanzin

Projektijuht
mob. 562 777 84
alex@unirent.ee

Minu peamiseks ülesandeks on Unirent.ee projekti arendamine, samuti olen ma valmis aitama koostöö ja arengu küsimustes. Minu töö peamiseks kriteeriumiks on lihtsus ja innovatsioonid ehitustehnika rendi loovates lahendustes. Unirent.ee eesmärk on olla mugava ja kvaliteetne abimees ehitustöödel kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid.